http://jogfor.org/index.php/jogfor/issue/feed Journal of Global Food Research 2023-03-26T05:50:36+00:00 Ph.D. Ersan EROL editor@jogfor.org Open Journal Systems Journal of Global Food Research http://jogfor.org/index.php/jogfor/article/view/17 Anadolu’nun Yemek Pişirme Yöntemleri 2023-03-26T05:40:27+00:00 Fatih Dim fatihdim_52@hotmail.com Ayca Betül Dim innocent_haggard@hotmail.com <p>Besinlerin niteliklerini ve sağlık koşullarını dikkate alarak tat oranlarını ayarlayıp yemekteki uyumu yakalama olarak tanımlanabilecek yemek pişirme sanatı, elbette ki başlarda bu amaçlarla yapılmamıştır. İlk insanların yemek yemekteki tek amacı yaşamın devamlılığını sağlamak olmuştur. Yemek pişirme serüveni ise ateşin keşfiyle başlamıştır. İlerleyen süreçlerde yerleşik yaşam düzenine geçilmesi ve tarımın başlamasıyla birlikte ürünlerdeki ve yemeklerdeki çeşitlilik artmıştır. Bu bağlamda Anadolu, üç kıta arasında köprü oluşturması ve tarımın başladığı bölgede yer almasından dolayı, tarih boyunca farklı kültürlerin etkileşimde bulundukları bir kavşak olmuştur. Bu nedenle Anadolu mutfağında zengin bir mirasın izleri bulunmaktadır. Binlerce yıldan beri Anadolu topraklarında süren siyasi, sosyal, kültürel ve dini etkileşim yemek türlerinin ve pişirme yöntemlerinin yayılmasını sağlamıştır. Bu çalışmada Anadolu’ya özgü yemek pişirme yöntemleri; toplumların yaşadıkları coğrafya, göç ettikleri bölgeler, etkileşim içinde bulundukları medeniyetler ve devletler kapsamında değerlendirilmiştir. Bununla beraber Anadolu topraklarındaki mutfak kültürünün gelişimi ve yemek türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.</p> 2023-03-26T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2023