REFEREE BOARD 

(Ph. D) Abdullah TAŞKIN, Harran University / Turkey, abdullahtaskin52@harran.edu.tr

(Ph. D) Ahmet YARIŞ, Mardin Artuklu University / Turkey, ahmetyaris@gmail.com

(Ph. D) Alev SÖKMEN, Başkent University / Turkey, alevsebasokmen@gmail.com

(Ph. D) Ali CİNGÖZ, Tokat Gaziosmanpaşa University / Turkey, ali.cingoz@gop.edu.tr

(Ph. D) Ali Turan BAYRAM, Sinop University / Turkey, alibayram@sinop.edu.tr

(Ph. D) Alptekin SÖKMEN, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, asokmen@ahbv.edu.tr

(Ph. D) Aslı YORULMAZ, Aydın Adnan Menderes University / Turkey, asliyorulmaz@adu.edu.tr

(Ph. D) Atefeh KARİMİ, İstanbul Medipol University / Turkey, atefeh.karimi64@gmail.com

(Ph. D) Aybuke CEYHUN SEZGİN, Ankara Hacı Bayram Veli University/ Turkey, aybukeelif@ahbv.edu.tr

(Ph. D) Ayşegül TÜRKYILMAZ, Muğla Sıtkı Koçman University / Turkey, aysegulturkyilmaz@mu.edu.tr

(Ph. D) Barçın Karakaş BUDAK, Akdeniz University / Turkey, barcink@akdeniz.edu.tr

(Ph. D) Barış DEMİRCİ, Eskişehir Osmangazi University / Turkey, bdemirci@ogu.edu.tr

(Ph. D) Bekir Bora DEDEOĞLU, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University / Turkey, b.bora.dedeoglu@nevsehir.edu.tr

(Ph. D) Beraat ÖZÇELİK (Ph.D.) İstanbul Teknik University /Turkey, ozcelik@itu.edu.tr

(Ph. D) Burcu OKUKLU, İzmir Institute of Technology / Turkey, burcuokuklu@gmail.com

(Ph. D) Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ, Mersin University / Turkey, cetinsoz@mersin.edu.tr

(Ph. D) Burhan KILIÇ, Muğla Sıtkı Koçman University / Turkey, bkilic@mu.edu.tr

(Ph. D) Büşra MADENCİ, Necmettin Erbakan University / Turkey, bmadenci@erbakan.edu.tr

(Ph. D) Çiğdem Yıldırım MAVİŞ, Haliç University / Turkey, cigdemyildirim@halic.edu.tr

(Ph. D) Dilek ONGAN, İzmir Katip Çelebi University / Turkey, dilek.ongan@ikc.edu.tr

(Ph. D) Ebru ARSLANER, Eskişehir Osmangazi University / Turkey, earslaner@ogu.edu.tr

(Ph. D) Ece KONAKLIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, ece.konaklioglu@hbv.edu.tr

(Ph. D) Eda GÜNEŞ, Necmeddin Erbakan University /Turkey, egunes@erbakan.edu.tr

(Ph. D) Emrah KESKİN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University / Turkey, ekeskin@nevsehir.edu.tr

(Ph. D) Ercan KARAÇAR, Sinop University / Turkey, ercan_karacar@hotmail.com

(Ph. D) Ezgi Bellikçi KOYU, İzmir Katip Çelebi University / Turkey, ezgi_bellikci@hotmail.com

(Ph. D) Ezgi Toptaş BIYIKLI, Alanaya Alaaddin Keykubat University / Turkey, ezgi.biyikli@alanya.edu.tr

(Ph. D) Fazilet ERMAN, Fırat University / Turkey, ferman@firat.edu.tr

(Ph. D) Fuat BAYRAM, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Turkey, bayram_f@ibu.edu.tr

(Ph. D) Göksel Tırpancı SİVRİ, Tekirdağ Namık Kemal University / Turkey, gtirpanci@nku.edu.tr

(Ph. D) Gül ERKOL BAYRAM, Sinop University / Turkey, gulerkol@sinop.edu.tr

(Ph. D) Haci Ahmet DEVECİ, Gaziantep University / Turkey, h_ahmet_deveci@gantep.edu.tr

(Ph. D) İrem Kaya CEBİOĞLU, Yeditepe University / Turkey, irem.cebioglu@yeditepe.edu.tr

(Ph. D) Kaplan UĞURLU, Kırklareli University /Turkey, kugurlu@superonline.com

(Ph. D) Kemal BİRDİR, Mersin University / Turkey, kemalbirdir@mersin.edu.tr

(Ph. D) Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN, Atılım University / Turkey, kgurkankucukergin@gmail.com

(Ph. D) Leyla Tevfikoğlu PEHLİVAN, Trakya University / Turkey, leylatevfikoglu@trakya.edu.tr 

(Ph. D) Mehmet AKMAN, Beykent University / Turkey, mehmetakman@beykent.edu.tr

(Ph. D) Mehtap Yücel GÜNGÖR, Anadolu University / Turkey, mehtapyg@anadolu.edu.tr

(Ph. D) Mikail KARA, Çankırı Karatekin University / Turkey, mkara@karatekin.edu.tr

(Ph. D) Murat KIZANLIKLI, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, muratkizanlikli@ahbv.edu.tr

(Ph. D) Mustafa MORTAŞ, Ondokuz Mayıs University /Turkey, mustafa.mortas@omu.edu.tr

(Ph. D) Münir ANIL, Ondokuz Mayıs University /Turkey, munira@omu.edu.tr

(Ph. D) Neslihan ORDU, Dumlupınar University / Turkey, neslihan.ordu@dpu.edu.tr

(Ph. D) Neşe ORMANCI, Girne American University / KKTC, neseormanci@gau.edu.tr

(Ph. D) Nukhet Nilüfer ZORBA, Çanakkale Onsekiz Mart University /Turkey, dnukhet@comu.edu.tr

(Ph. D) Osman ÇAVUŞ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Turkey, osmancavus@ibu.edu.tr

(Ph. D) Özgür YAYLA, Akdeniz University / Turkey, ozguryayla@akdeniz.edu.tr

(Ph. D) Ülkü DEMİRCİ, Beykent University / Turkey, ulkudemirci@beykent.edu.tr

Ph. D) Recep PALAMUTOĞLU, Afyonkarahisar Health Sciences University / Turkey, recep.palamutoglu@afsu.edu.tr

(Ph. D) Reha KILIÇHAN, Erciyes University / Turkey, rehakilichan@erciyes.edu.tr

(Ph. D) Rüveyda Esra ERÇİM, Bingöl University / Turkey, reercim@bingol.edu.tr

(Ph. D) Sabiha AYDOĞDU, Hitit University / Turkey, sabihaaydogdu@hitit.edu.tr

(Ph. D) Sedat YÜKSEL, Sultanate of Oman Ministry of Higher Education / Oman, sedatyuksel@gmail.com

(Ph. D) Ümit SORMAZ, Konya Necmettin Erbakan University / Turkey, usormaz@konya.edu.tr

(Ph. D) Yasin KELEŞ, Ondokuz Mayıs University / Turkey, yasin.keles@omu.edu.tr

(Ph. D) Yeliz PEKERŞEN, Necmettin Erbakan University /Turkey, ypekersen@erbakan.edu.tr

(Ph. D) Zehra KAYA, Alanya HEP University / Turkey, zehraky86@gmail.com 

(Ph. D) Zehra BATU, İzmir Demokrasi University /Turkey, batu.zehra@hotmail.com