ÇINAR, Z., SORMAZ, Ümit, AKTURFAN, M. ve DALAGAN, S. (2022) “Geçiş Dönemlerinde Mutfak Kültürü ve Yöresel Mutfak Uygulamaları: Karaman Örneği ”, Journal of Global Food Research, 2(1), ss. 1–13. Erişim adresi: https://jogfor.org/index.php/jogfor/article/view/10 (Erişim: 28 Eylül 2023).