[1]
F. Dim ve A. B. Dim, “Anadolu’nun Yemek Pişirme Yöntemleri”, JOGFOR, c. 3, sy 1, ss. 1–8, Mar. 2023.