Journal of Global Food Research https://jogfor.org/index.php/jogfor Journal of Global Food Research tr-TR editor@jogfor.org (Ph.D. Ersan EROL) info@orsamedya.com (ORSA Medya) Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Geçiş Dönemlerinde Mutfak Kültürü ve Yöresel Mutfak Uygulamaları: Karaman Örneği https://jogfor.org/index.php/jogfor/article/view/10 <p>İnsan hayatının doğal bir süreci olan doğum, evlenme ve ölüm gibi durumları içine alan geçiş dönemleri, hem sevincin hem acının hem de heyecanın paylaşıldığı özel günlerdir. Anadolu örf ve âdetlerinde, bu tarz özel günlerde duyguların paylaşılması adına insanlar bir arada bulunarak birlikte yemek yemektedir. Günümüzde birçok gelenek ve görenek unutulmaya başlamış; mutfak kültürü ve yöresel mutfak uygulamaları da bu durumdan aynı şekilde etkilenmiştir. Bu çalışmada; İç Anadolu bölgesinde yer alan Karaman ilinin geçiş dönemlerindeki mutfak kültürünün ve yöresel mutfak uygulamalarının tespit edilerek yeniden gün yüzüne çıkarılması, yazılı kaynak haline getirilerek gelecek nesillere aktarılması ve bu sayede toplumda uygulanmalarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen nitel çalışmada, Karaman ilinde yaşayan ve aslen oralı olan 25 kişiye yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış, elde edilen verilerin tematik analizinde MAXQDA Analytichs Pro 2018 nitel veri istatistik programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; Karaman ili geçiş dönemlerinde uygulanan mutfak kültürü tespit edilerek gelecek nesillere aktarılması için yazılı kaynak haline dönüştürülmüştür. Çalışma sonucunda, özel günlerde sunulan zahmetli ikramlıkların yerini büyük oranda daha pratik yemeklere bıraktığı görülmektedir. Giderek azalan bu uygulamaların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlanabilmesi için araştırılarak kayıt altına alınması, geçiş dönemlerindeki mutfak uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ilgili kuruluşların teşvik edici konumda olmaları kültürel değerlerimiz açısından büyük önem arz etmektedir</p> Zeynep ÇINAR- Ümit SORMAZ- Mustafa AKTURFAN- Sümeyye DALAGAN Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://jogfor.org/index.php/jogfor/article/view/10 Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0000 Türkiye’de Yenilebilir Bitkilerle İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi https://jogfor.org/index.php/jogfor/article/view/11 <p>Yenilebilir bitkiler ile ilgili yapılan Türkçe çalışmaların bibliyometrik analizi için toplam 40 makale ve 16 lisansüstü tez incelenmiştir. Söz konusu çalışmalara Google Akademik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nden ulaşılmıştır. Bu çalışmalar, amaç, yöntem ve sonuçlar kapsamında tablolaştırıldıktan sonra yıllara, yazar sayılarına, araştırmacıların bölüm/anabilim dalı ve üniversitelerine göre incelenmiştir. Konuyla ilgili kitap, kitap bölümü ve bildiri gibi çalışmaların birçoğunun tam metnine ulaşılamadığından dolayı kapsam dışında tutulmuştur. Buna göre en çok makale 2019 yılında tez ise 2018 yılında yazılmıştır. Makalelerin çoğunlukla iki yazarlı olduğu ve tezlerin tamamına yakını yüksek lisans düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Biyoloji ve gıda mühendisliği alanlarında daha fazla makale yazıldığı ve Erciyes Üniversitesi’ndeki araştırmacıların alan yazına daha çok katkı yaptıkları ortaya konulmuştur. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü/anabilim dalında konuya ilginin olduğu; ilerleyen yıllarda bu alandaki araştırmacıların yenilebilir bitkiler alan yazınına katkı sunmaya devam edecekleri düşünülmektedir.</p> Barış DEMİRCİ- Batuhan AKTEPE Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://jogfor.org/index.php/jogfor/article/view/11 Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0000