Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
  • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  • Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerine metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  • Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.

YAZAR YÖNERGELERİ

 


Gönderim Beyanı

Bir makalenin sunulması, açıklanan çalışmanın daha önce yayınlanmadığını ve başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini ima eder.

Sayfa düzeni

Gönderim için tercih edilen yazılım Microsoft Word'dür. Dikey formatta A4 boyutunda kağıt kullanın. Kenar boşlukları her yönden 3 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Yazılar tek satır aralıklı yazılmalıdır. Paragrafın ilk satırı girintisi 0,7 cm ve paragraflar arası boşluk önce “6 nk”, sonra “6 nk” olmalıdır.

Makale Uzunluğu

Makaleler en fazla 15 sayfa uzunluğunda olabilir. Bu, referanslar ve ekler dahil tüm metni içerir.

Tercih Edilen Yazı Tipi

Palatino Linotype (başlıklar için 11 punto ve ana metin için 10 punto).

Makale Yapısı

Makalenizi açıkça tanımlanmış bölümlere ayırın. Tüm yazılar aşağıda listelenen temel unsurları içermelidir.

Başlık

Kısa ve bilgilendirici. Her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Öz

Makalenin yapılandırılmış bir özetini sağlayın (yani amaç, metodoloji ve ana sonuçlar). Özet 150 kelimeyi geçmemelidir.

anahtar kelimeler

Özetten hemen sonra en az 3, en fazla 5 anahtar kelime yazınız.

GİRİİŞ

Araştırma probleminin yeterli bir arka planını sağlayın, çalışmanın amaçlarını ve önemini belirtin. Ayrıntılı bir literatür taramasından veya sonuçların bir özetinden kaçının.

METODOLOJİ

Çalışmanın yeniden üretilmesine izin vermek için yeterli ayrıntı sağlayın (yani, popülasyon ve örnekleme, araştırma aracı, güvenilirlik ve geçerlilik, veri toplama, veri analizi, vb.).

SONUÇLAR

Sonuçlar açık ve net olmalıdır. Bulgularınızı net bir şekilde sunmak için tabloları ve şekilleri kullanın.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu, çalışmanın sonuçlarının önemini araştırmalı, tekrarlamamalı. Çalışmanın ana sonuçlarını tartışın ve gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunun.

REFERANSLAR

APA (Amerikan Psikoloji Derneği) Style'ın 6. baskısını takip edin. Lütfen metinde atıfta bulunulan her referansın referans listesinde de bulunduğundan emin olun (ve tersi). Kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

Ekler

Birden fazla ek varsa, Ek 1, Ek 2 vb. olarak tanımlanmalıdır. Ekte yer alan her tablo ve/veya şekil ayrı bir sayfada yer almalıdır.

Tablolar ve Şekiller

*Her tabloya ve şekle kısa ama net ve açıklayıcı bir başlık verin.

*Tablo başlığı tablonun üstünde, şekil başlığı şeklin altında görünmelidir.

*Tablolar metin içinde iki yana dayalı olmalıdır.

*Kopya düzenleme işlemi sırasında istenmeyen değişiklikleri önlemek için lütfen Microsoft Word'deki şekiller için çizim tuvali işlevini kullanın.

*10 punto kullanın. tablo/şekil başlıkları ve içerik için boyut.

*“Tablo” veya “Şekil” kelimesini ve başlıktaki ilgili numarayı kalın yazın (aşağıya bakın).

Tablo 1. Yanıtlayanların Demografik Profili

Şekil 1. Araştırma Modeli

ÖRNEK REFERANS STİLLERİ

Metinde Kaynaklara Atıf Yapmak

Tek yazarlı bir eser: (Buhalis, 2000, s. 100)

İki yazarlı bir eser: (Usaklı ve Baloğlu, s. 125)

Üç ve daha fazla yazarlı bir eser: (Öztürk vd., 2008, s. 382)

Referans listesi

Kitaplar için

Saç, J. F., Siyah, W. C., Babin, B.J., Anderson, R.E. ve Tatham, R.L. (2005). Çok Değişkenli Veri Analizi (6. baskı). New Jersey: Prentice Salonu.

Kitap bölümleri için

Stepchenkova, S. (2012). İçerik analizi. L. Dwyer, A. Gill ve N. Seetaram (Ed.), Handbook of Research Methods in Tourism: Nicel ve Nitel Yaklaşımlarda. Cheltenham, Birleşik Krallık: Edward Elgar Yayıncılık.

Dergi makaleleri için

Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of tourism research26(4), 868-897.

Tezler ve tezler için

Smith, C.K. (2006). Turizm Sektöründe Terör Saldırılarına Karşı Risk Yönetimine Yönelik Prototip Kılavuz İlkelerinin Geliştirilmesi: Bir Delphi Çalışması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Texas A&M Üniversitesi, Teksas, ABD.