2020, VOL 1, ISSUE 1

Cover  Editorial Board and Contents Full Text

Gıda Güvenliği Açısından Tehlike Oluşturan Bazı Bakteriler ve Sağlık Üzerinde Etkileri

(Some of the Bacteria Associated with Food Safety Hazards and Their Health Effects)

Aybuke CEYHUN SEZGİN

pp. 1-9

DOI: 10.29226/TR1001.2020.227

Abstract  Full Text

Formasyon Eğitimi Alan Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Sinop Üniversitesi Örneği

(A Study on Dietary Habits of Individuals Taking Pedagogical Formation Education: The Case of Sinop University)

Naim VARLI,Ercan KARAÇAR & Şaban KARGİGLİOĞLU

pp. 10-23

DOI: 10.29226/TR1001.2020.228

Abstract  Full Text

Malnütrisyon Kavramının Gastronomi Perspektifinden İncelenmesi

(Investigation of Malnutrition Concept from Gastronomy Perspective)

Osman ÇAVUŞ & Bihter İrem OYMAK

pp. 24-34

DOI: 10.29226/TR1001.2020.229

Abstract  Full Text

Endüstriyel Mutfaklarda Ergonomi ve Çalışma Koşulları

(Ergonomics and Working Conditions in Industrial Kitchens)

Fuat BAYRAM

pp. 35-41

DOI: 10.29226/TR1001.2020.230

Abstract  Full Text

Gastro-Anomie’ye Karşı Gastronomik Kültür, Kimlik ve İmaj Yaratmak

(Creating Gastronomic Culture, Identity and Image Against Gastro-Anomie)

Ferzan AKTAŞ

pp. 42-48

DOI: 10.29226/TR1001.2020.231

Abstract  Full Text