2020, VOL 1, ISSUE 1

Cover  Editorial Board and Contents Full Text

Research Paper
Gıda Güvenliği Açısından Tehlike Oluşturan Bazı Bakteriler ve Sağlık Üzerinde Etkileri
(Some of the Bacteria Associated with Food Safety Hazards and Their Health Effects)
Aybuke CEYHUN SEZGİN
Pages :1-9
DOI: 10.29226/TR1001.2020.227
Abstract  Full Text

Research Paper
Formasyon Eğitimi Alan Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Sinop Üniversitesi Örneği
(A Study on Dietary Habits of Individuals Taking Pedagogical Formation Education: The Case of Sinop University)
Naim VARLI,Ercan KARAÇAR & Şaban KARGİGLİOĞLU
Pages :10-23
DOI: 10.29226/TR1001.2020.228
Abstract  Full Text

Research Paper
Malnütrisyon Kavramının Gastronomi Perspektifinden İncelenmesi
(Investigation of Malnutrition Concept from Gastronomy Perspective)
Osman ÇAVUŞ & Bihter İrem OYMAK
Pages :24-34
DOI: 10.29226/TR1001.2020.229
Abstract  Full Text

Research Paper
Endüstriyel Mutfaklarda Ergonomi ve Çalışma Koşulları
(Ergonomics and Working Conditions in Industrial Kitchens)
Fuat BAYRAM
Pages :35-41
DOI: 10.29226/TR1001.2020.230
Abstract  Full Text

Research Paper
Gastro-Anomie’ye Karşı Gastronomik Kültür, Kimlik ve İmaj Yaratmak
(Creating Gastronomic Culture, Identity and Image Against Gastro-Anomie)
Ferzan AKTAŞ
Pages :42-48
DOI: 10.29226/TR1001.2020.231
Abstract  Full Text