Anadolu’nun Yemek Pişirme Yöntemleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fatih Dim
Ayca Betül Dim

Özet

Besinlerin niteliklerini ve sağlık koşullarını dikkate alarak tat oranlarını ayarlayıp yemekteki uyumu yakalama olarak tanımlanabilecek yemek pişirme sanatı, elbette ki başlarda bu amaçlarla yapılmamıştır. İlk insanların yemek yemekteki tek amacı yaşamın devamlılığını sağlamak olmuştur. Yemek pişirme serüveni ise ateşin keşfiyle başlamıştır. İlerleyen süreçlerde yerleşik yaşam düzenine geçilmesi ve tarımın başlamasıyla birlikte ürünlerdeki ve yemeklerdeki çeşitlilik artmıştır. Bu bağlamda Anadolu, üç kıta arasında köprü oluşturması ve tarımın başladığı bölgede yer almasından dolayı, tarih boyunca farklı kültürlerin etkileşimde bulundukları bir kavşak olmuştur. Bu nedenle Anadolu mutfağında zengin bir mirasın izleri bulunmaktadır. Binlerce yıldan beri Anadolu topraklarında süren siyasi, sosyal, kültürel ve dini etkileşim yemek türlerinin ve pişirme yöntemlerinin yayılmasını sağlamıştır. Bu çalışmada Anadolu’ya özgü yemek pişirme yöntemleri; toplumların yaşadıkları coğrafya, göç ettikleri bölgeler, etkileşim içinde bulundukları medeniyetler ve devletler kapsamında değerlendirilmiştir. Bununla beraber Anadolu topraklarındaki mutfak kültürünün gelişimi ve yemek türleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dim, F., & Dim, A. B. (2023). Anadolu’nun Yemek Pişirme Yöntemleri. Journal of Global Food Research, 3(1), 1–8. Geliş tarihi gönderen http://jogfor.org/index.php/jogfor/article/view/17
Bölüm
Makaleler