Editorial Board
Aybüke Elif Ceyhun SEZGİN (Ph.D)
Ankara Hacı Bayram Veli University, aybuke.ceyhun@ahbv.edu.tr
Barış Demirci (Ph.D.)
Eskişehir Osmangazi University, bdemirci@ogu.edu.tr
Beraat ÖZÇELİK (Ph.D.)
İstanbul Teknik University, ozcelik@itu.edu.tr
Çetin KADAKAL (Ph.D.)
Pamukkale University, ckadakal@pau.edu.tr
Dilşat Bozdoğan KONUŞKAN (Ph.D.)
Hatay Mustafa Kemal University, dilsat@mku.edu.tr
Elif Ayşe ANLI (Ph.D.)
Ankara University, kocaoglu@agri.ankara.edu.tr
Hamza BOZKIR (Ph. D.)
Sakarya University of Applied Sciences, bozkirhamza@gmail.com
İlkin ŞENGÜN (Ph. D.)
Ege University, ilkin.sengun@ege.edu.tr
İrfan YAZICIOĞLU (Ph.D.)
Ankara Hacı Bayram Veli University irfan.yazicioglu@ahbv.edu.tr