ISSN: 2757-5314

Alan: Gastronomi, Gıda

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayınlanma Sıklığı: Yılda Bir (Aralık)

Kapak

Hakem Kurulu ve İçindekiler

Tüm Sayı

Yayınlanmış: 30-12-2021