Türkiye’de Yenilebilir Bitkilerle İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Barış DEMİRCİ
Batuhan AKTEPE

Özet

Yenilebilir bitkiler ile ilgili yapılan Türkçe çalışmaların bibliyometrik analizi için toplam 40 makale ve 16 lisansüstü tez incelenmiştir. Söz konusu çalışmalara Google Akademik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nden ulaşılmıştır. Bu çalışmalar, amaç, yöntem ve sonuçlar kapsamında tablolaştırıldıktan sonra yıllara, yazar sayılarına, araştırmacıların bölüm/anabilim dalı ve üniversitelerine göre incelenmiştir. Konuyla ilgili kitap, kitap bölümü ve bildiri gibi çalışmaların birçoğunun tam metnine ulaşılamadığından dolayı kapsam dışında tutulmuştur. Buna göre en çok makale 2019 yılında tez ise 2018 yılında yazılmıştır. Makalelerin çoğunlukla iki yazarlı olduğu ve tezlerin tamamına yakını yüksek lisans düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Biyoloji ve gıda mühendisliği alanlarında daha fazla makale yazıldığı ve Erciyes Üniversitesi’ndeki araştırmacıların alan yazına daha çok katkı yaptıkları ortaya konulmuştur. Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü/anabilim dalında konuya ilginin olduğu; ilerleyen yıllarda bu alandaki araştırmacıların yenilebilir bitkiler alan yazınına katkı sunmaya devam edecekleri düşünülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
DEMİRCİ, B., & AKTEPE, B. (2022). Türkiye’de Yenilebilir Bitkilerle İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi. Journal of Global Food Research, 2(1), 14–39. Geliş tarihi gönderen https://jogfor.org/index.php/jogfor/article/view/11
Bölüm
Makaleler